A zentrada általános szerződési- és értékesítési feltételei

1. fejezet Hatályos terület
§ 1 Hatályos terület

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a zentrada kereskedelmi platform (a továbbiakban: "zentrada") és minden ügyfél (a továbbiakban: "vevő") közötti valamennyi üzleti kapcsolatra vonatkoznak. A vevőknek történő valamennyi áruszállítás esetében a zentrada az eladó, függetlenül attól, hogy a szállítást a zentrada vagy egy beszállító végzi.
 2. Kizárólag ezek az ÁSZF-ek alkalmazandók. A vevő eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételei csak akkor és annyiban válnak a szerződés részévé, amennyiben a zentrada a jogilag releváns nyilatkozat benyújtását megelőzően írásban kifejezetten hozzájárult azok érvényességéhez.
 3. A zentrada fenntartja a jogot, hogy ezeket az ÁSZF-eket bármikor megváltoztassa. A vevőnek minden egyes áruvásárláskor el kell fogadnia ezeket az ÁSZF-eket az éppen hatályos változatban. A vevőt a jelen ÁSZF egyéb változásairól szöveges formában értesíteni kell, és lehetőséget kell adni neki, hogy a változás ellen kifogást emeljen és a zentrada-val fennálló jogviszonyt a korábban érvényes feltételek szerint folytassa. Ha a vevő nem emel kifogást a módosítás ellen, az új ÁSZF elfogadottnak tekintendő, feltéve, hogy ezek a módosítások nem érintik a zentrada fizetési kötelezettségeit vagy a vevő alapvető jogait.


2. fejezet A zentrada platformokra vonatkozó általános feltételek
§ 2 A zentrada platformok használatára vonatkozó feltételek

 1. A zentrada az általa működtetett platformjain a csatlakozott beszállítók termékeit kínálja a fogyasztási cikkek üzleti vásárlói számára. A zentrada platformjaihoz való hozzáférés és azok használatának előfeltétele a 3. § (1) bekezdése szerinti felhasználói szerződés megkötése a zentrada-val. A zentrada-n keresztül közölt szándéknyilatkozatok és szerződések közvetlenül és kizárólag a zentrada és az érintett vásárlók, valamint a zentrada és az érintett beszállítók (a továbbiakban: "Használók" vagy "Felhasználók") között jönnek létre. 
 2. A Használó köteles a zentrada szolgáltatásait kizárólag a zentrada jelen ÁSZF 2. pontjában foglalt általános használati feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok, a jó erkölcs és az általános internetes normák szerint használni.
 3. Az üzleti kezdeményezést és az értékesítést az ajánlat- és rendelésinformációk, valamint a belső, e-mail alapú kommunikációs rendszerek segítségével bonyolítják a zentrada platformokon és a TradeSafe Checkout-ban (a továbbiakban: beszerzési platform).
 4. Használóként csak olyan személyek regisztrálhatnak, akik a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) értelmében kereskedőnek minősülnek. Ha a használó nem az eljáró személy, akkor a használó nevében eljáró személynek a zentrada kérésére igazolnia kell a felhasználó képviseleti jogosultságát. Ha a használó természetes személy, nagykorúnak és korlátlan cselekvőképességgel rendelkezőnek kell lennie. A zentrada fenntartja a jogot, hogy a használótól speciális dokumentumokat kérjen személyének, cégének vagy személyazonosságának ellenőrzése céljából, amennyiben biztonsági követelmények, jogszabályok (pl. pénzmosási törvény) vagy egyéb körülmények ezt szükségessé teszik.
 5. A használói megállapodás megkötésére nincs jogosultság. A zentrada fenntartja a jogot, hogy a használói szerződés megkötését indoklás nélkül elutasítsa vagy visszavonja, illetve a használó funkcióit korlátozza, különösen a/ a regisztrációkor megadott hamis adatok miatt; b/ a használó cégképviseleti jogosultságával, valamint a használó jogi létezésével és kereskedelmi felhasználásával kapcsolatosan felmerült kétségek miatt, amelyeket a használó költségére megfelelő bizonyítékok benyújtásával sem sikerült azonnal eloszlatni; c/ kétségek vagy gyanú merült fel a bejelentkező/használó komolyságával és hitelképességével kapcsolatban; d/ A zentrada elleni tisztességtelen üzleti magatartás vagy a zentrada elleni versenyérdek gyanúja; e/ A jelen Felhasználási feltételek és a Különleges értékesítési feltételek megsértése.
 6. A zentrada jogosult bármikor megváltoztatni az online kereskedési platformjához tartozó szolgáltatások körét, valamint a platformokhoz tartozó funkciókat, algoritmusokat és felhasználói felületeket feltéve, hogy ez lényegében nem korlátozza a zentrada fizetett szolgáltatási kötelezettségeit.


§ 3 Regisztráció és felhasználói szerződés

 1. A használó a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat a zentrada-n. A használó a saját nevén jelenik meg a zentrada-n. A regisztrációval a használó szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek és teljes körűek, és különösen szavatolja, hogy teljesíti a jelen ÁSZF 2. §-ában meghatározott felhasználási feltételeket. A regisztrációval a használó elfogadja a jelen ÁSZF 2. §-ában meghatározott felhasználási feltételeket a felhasználási szerződés megkötéséhez. A használói regisztráció és a platformra való belépés a regisztrációs űrlap zentrada általi kézhezvételét követően történik, a használónak e-mailben küldött megfelelő nyilatkozattal, valamint a felhasználónév és jelszó aktiválásával a rendszerben. A felhasználási szerződés csak az engedélyezési kódolás befejezése és a megrendelés visszaigazolásának e-mailben történő elküldése után jön létre. 
 2. A regisztráció során a használónak egy felhasználónév és jelszó formájában kell kiválasztania a hozzáférési adatokat, amelyeket kizárólag a zentrada használatára használhat, és nem használhatja más internetes portálokon vagy más jelszóval védett rendszerekhez (bankszámla, hitelkártya számla stb.) való hozzáférésre is. A jelszónak kellően összetettnek kell lennie, legalább egy számot és egy speciális karaktert kell tartalmaznia, és nem lehet kevesebb 8 karakternél.
 3. A felhasználói szerződés a használó választásától függően határozatlan idejű, de funkcionális korlátozásokkal rendelkező ingyenes alaptagsággal vagy díjköteles professzionális tagsággal jön létre. A professzionális tagság automatikusan meghosszabbításra kerül ugyanarra az időtartamra mindig, ha a zentrada nem kapja meg a felmondásról szóló írásbeli értesítést e-mailben vagy online a használó fiókján keresztül legkésőbb 2 héttel az első vagy a következő időtartam lejárta előtt. A zentrada 7 napon belül e-mailben visszaigazolja a felmondás kézhezvételét. 
 4. Az előzetes értesítés nélküli felmondáshoz való jog és egy fontos okból a zentrada részéről történő egyoldalú kizárás nem változik. Ha a használó vétsége indokolt kizárást vagy használatkorlátozást okoz, melyet a zentrada a jelen ÁSZF-fel alátámaszt, a használó nem jogosult visszatérítésére, sztornózásra, vagy a tagsági díj csökkentésére,- követelésére a zentrada-val szemben.
 5. A regisztrációval és a felhasználói szerződés megkötésével felhasználói fiók jön létre az adott használó számára. A zentrada platformok használatával kapcsolatos összes kifizetés és jóváírás ezen a felhasználói fiókon keresztül kerül feldolgozásra. A használó köteles a zentrada rendelkezésére bocsátani minden szükséges információt ehhez, például a cég hivatalos nevét vagy az aktuális adónyilvántartási számot (közösségi adószám).
 6. A használó vállalja, hogy az adásvételi szerződések megkötésekor ellenőrzi és szükség esetén frissíti a regisztráció során megadott adatokat. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a zentrada mindig rendelkezzen az aktuális és érvényes e-mail címmel kommunikációs célokra.


§ 4 A zentrada platformok használata

 1. A zentrada platformok használata megköveteli, hogy minden felhasználói nyilatkozat kizárólag a zentrada platformok megfelelő eszközein keresztül történjen. A tranzakciókkal kapcsolatos valamennyi információ kizárólag a zentrada platformokon keresztül érhető el. Amennyiben a rendszerek automatikusan generált e-maileket küldenek, ezeknek az e-maileknek hivatkozniuk kell a megfelelő elszámolási folyamatban bekövetkezett változásokra és tranzakciókra. A hamis üzenetek elleni védelem érdekében a használók kötelesek minden lényeges információt, a fizetési adatokat és a rendelések állapotát rendszeresen lekérni a beszerzési platformon lévő fiókjukból.
 2. A használók kötelesek a saját fiókjukhoz tartozó hozzáférési kódot harmadik személyek jogosulatlan hozzáférésétől megvédeni. Minden használó teljes mértékben felelős a fiókjával való visszaélésért kivéve, ha az érintett használó bizonyítja, hogy nem ő a felelős a jogosulatlan használatért, különösen, hogy a visszaélés a zentrada kockázati területéről származik.
 3. A felhasználónévvel vagy jelszóval való visszaélést, amelyről a használó tudomást szerez, vagy amelyet a használó tények alapján gyanít, haladéktalanul jelentenie kell a zentrada-nak. A zentrada platformokhoz való hozzáférés háromszori hibás jelszó megadása után blokkolódhat.

§ 5 Számlázás és fizetés

 1. Attól függően, hogy a felhasználó a regisztrációkor vagy egy későbbi frissítés során milyen választást hozott, a zentrada PREMIUM szolgáltatásainak használati díjai merülhetnek fel. A felhasználási díjakat a felhasználás előtt, a számlázáskor megadott határidők szerint kell megfizetni a zentrada részére, anélkül, hogy a használónak további költségei keletkeznének.
 2. A díjazásra vonatkozó igény a zentrada tényleges felhasználásától vagy esetleges szerződéses teljesítménykorlátozásától függetlenül fennáll a megállapodás szerinti időszakra. Ez vonatkozik különösen azokra a teljesítménykorlátozásokra is, amelyek a használó vagy szolgáltatója inkompatibilitása vagy sajátos szoftverbeállításai miatt merülhetnek fel. A zentrada használat és a zentrada-hozzáférés különösen akkor korlátozható, ha a használó nem fizeti meg a használati díjat. A használó nem támaszthat követelést a zentrada-val szemben olyan szolgáltatáskorlátozások miatt, amelyekért a használó felelős.
 3. A használó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a számlákat és a kapcsolódó információkat a zentrada-tól e-mailben, az eredeti nyomtatványhoz képest PDF formátumban kapja meg, és biztosítja, hogy a zentrada e célból mindig naprakész és elérhető e-mail címmel rendelkezzen.
 4. Amennyiben a használó a regisztrációkor vagy a felhasználói szerződés fennállása alatt engedélyt és adatokat adott a zentrada számára a zentrada használatának költségeinek bankkártyával vagy beszedési megbízással történő elektronikus beszedésére, a zentrada jogosult ezeket az adatokat tárolni és továbbítani a megfelelő adatfeldolgozó szolgáltatók és bankok részére feltéve, hogy az adatvédelmi előírások és garanciák biztosítottak. A beszedési jogosultság a jelen ÁSZF-nek megfelelően a megadáskor visszavonásig fennáll, a zentrada jelenlegi és jövőbeli használatának valamennyi költségére, függetlenül az esetleges üzleti alaptól. A zentrada különösen jogosult az első megrendelést követően az ismétlődő költségeket, például az éves díjakat, új kezdeményezés nélkül, beszedni, beszedési megbízás vagy bankkártya útján. A használó köteles a zentrada számára mindig az aktuális kapcsolati adatokat megadni. Abban az esetben, ha a jogszerű beszedéseket kifogás vagy fedezethiány miatt nem hajtják végre vagy visszafordítják, a használó köteles a főkövetelésen felül megtéríteni a zentrada számára az adott pénzforgalmi szolgáltató esetleges további költségeit és díjait is.

§ 6 Felelősségi nyilatkozat

 1. A zentrada nem felel az abból eredő károkért, hogy a zentrada átmenetileg nem áll a használó rendelkezésére, különösen karbantartási munkálatok esetén, feltéve, hogy az üzemszünet naptári évenként nem haladja meg az év 5%-át, és hosszabb üzemszünet esetén nem áll fenn szándékosság vagy súlyos gondatlanság.
 2. A zentrada nem vállal felelősséget a felhasználók által a zentrada platformokon nyújtott információk, tanácsok és ajánlások helyességéért és / vagy teljességéért, illetve a felhasználók által a zentrada platformokon keresztül elérhető információkért, tanácsokért és ajánlásokért. Különösen kizárt a nyilvánvaló fordítási hibákért való felelősség.
 3. A zentrada nem vállal felelősséget a használt szoftver és hardver hibájából, és különösen az internet technikai hibái miatt bekövetkezett károkért. A zentrada különösen nem vállal szigorú felelősséget az internet elérhetőségének vagy megfelelő működésének hiányából, a szoftver vagy hardver használatából eredő károkért a zentrada weboldalának használata során, valamint a szerződéses szolgáltatások hibás vagy hiányos nyújtásából eredő károkért, amelyek a szoftver és hardver, valamint az internet technikai bizonytalanságai miatt következnek be.


3. fejezet Különleges értékesítési feltételek
§ 7 Rendelés és szerződéskötés

 1. Az árubeszerzési platformon a beszállító shopjában az áruk bemutatása nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak. Ez egy invitáció a vevő számára, hogy a zentrada felé egy kötelező érvényű ajánlatkérést nyújtson be a termékek megvásárlásához. 
 2. Ebből a célból a vásárló a különböző beszállítók kínálatából választhat termékeket vásárlásra, amelyeket a megfelelő gombra kattintva a kosárba helyezhet. A kosárban lévő összes információ ellenőrzése után a Vevő az "Ajánlatkérés létrehozása" gombra kattintva újra ellenőrizheti a rendelési-, szállítási- és adózási adatokat. Ezt követően a kiküldött ajánlatkérésére egy egyeztetett és személyre szabott rendelési ajánlatot kap, mely tartalmazza a rendeléshez szükséges információkat.  A termékleírás képezi az adásvételi szerződés tárgyának alapját. A zentrada nem vállal felelősséget a termékleírás nyilvánvaló hiányosságaiért, a hiányzó információkért vagy az esetleges fordítási hibákért. A vásárló ezen információkkal kapcsolatban a zentrada munkatársától kérhet tanácsot.
 3. A kötelező érvényű megrendelés leadásához a vevőnek a jelölőnégyzet bejelölésével meg kell erősítenie a jelen zentrada ÁSZF  elfogadását, és egy gombra kattintva választhatja a fizetési folyamathoz való továbbítást. Az ÁSZF aktuális verziója a jelölőnégyzet mellett megtekinthető. 
 4. A "Rendelés és tovább a fizetéshez" gombra kattintva a vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a zentrada felé, és választhat a különböző fizetési lehetőségek közül, elvégezheti, engedélyezheti és befejezheti a fizetési folyamatot az általa kiválasztott fizetési eszközzel. A fizetési folyamat befejezését követően a vevő a zentrada-tól a vevő által választott fizetési eszköznek megfelelően visszaigazolást kap a fizetés beérkezéséről. Ezt követően az árut a zentrada vagy a beszállító a felajánlott határidőn belül elküldi, és a vevő a szállítással együtt megkapja a küldemény feladási igazolást és a zentrada által kiállított számlát. A küldemény feladási igazolás vevő általi kézhezvételével létrejön a zentrada és a vevő közötti adásvételi szerződés.
 5. A vevő által fizetendő teljes ár, beleértve az összes járulékos költséget is, kifizetésének időben történő visszaigazolásától kezdve a vevőnek hozzáférése van a beszerzési platform rendeléskezelésében a "Probléma jelentése" funkcióhoz, amellyel a vevő kapcsolatba léphet a zentrada ügyfélszolgálatával a megrendelésével esetlegesen felmerülő problémák kezelése érdekében.
 6. A vevőt a küldemény feladási igazolással együtt megkérjük, hogy a megrendelésének szabályszerű kézbesítését a beszerzési platformon lévő fiókjának rendeléskezelésében erősítse meg, vagy a küldemény visszaigazolás kézhezvételét követő 10 munkanapon belül nyújtson be problémajelentést.


§ 8 Szállítási idő és szállítási késedelem

 1. A zentrada által a vevővel a fizetés beérkezésének visszaigazolásában közölt szállítási határidő - hacsak másképp nem állapodtak meg - általánosan nem kötelező érvényű céldátum. 
 2. Amennyiben a szállítás nem érkezik meg a megadott vagy várt szállítási határidőn belül, a vevőnek a sikeres kiszállítási visszaigazolás határidején belül, a beszerzési platformon lévő fiókjának rendeléskezelésén keresztül "probléma jelentést" kell benyújtania a tranzakcióval kapcsolatban, hogy tájékoztassa a zentrada ügyfélszolgálatát. 
 3. Ha a teljesítés egyes részei vagy a teljes teljesítés egésze véglegesen nem áll rendelkezésre, a zentrada jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni; a zentrada a vevő által már teljesített kifizetést a vásárló egyenlegén jóváírja. A teljesítés elérhetetlensége ebben az értelemben különösen érvényes, ha a szállító nem tud a zentrada részére vagy a zentrada számára szállítani, vagy nem tud időben szállítani olyan okokból, amelyekért a zentrada nem felelős, vagy ha az ígért mennyiségek nem vagy csak részben állnak rendelkezésre, például előzetes értékesítés miatt, vagy megsérülnek vagy elvesznek a szállítás során.


§ 9 Teljesítés, szállítás, kockázatátadás, átvétel elmulasztása 

 1. A szállítás az INCOTERM 2020 DAP szerint történik a vevő által a megrendelésben vis-à-vis zentrada (rendeltetési hely) megadott helyre. Ha a rendeltetési hely nincs meghatározva, és nincs más megállapodás, a szállítást a vevő székhelyére kell teljesíteni. A szállítás (szállítási kötelezettség) teljesítési helye a rendeltetési hely. Az áru vevő saját maga általi elhozataláról megállapodás köthető
 2. A szállításhoz szállítólevelet kell csatolni, amely tartalmazza a szállítás dátumát (kiállítás és feladás), a szállítás tartalmát (cikkszám és mennyiség), valamint a zentrada rendelésazonosítóját (dátum és szám). A szállítólevélen kívül a zentrada a beszerzési platformon keresztül e-mailben elküldi a vevőnek a megfelelő küldeményfeladási igazolást és a számlát.
 3. A véletlen megsemmisülés veszélye és dolog véletlen megrongálódásának veszélye a teljesítés helyén történő átadáskor átszáll a vevőre. 
 4. Amennyiben a vevő a küldeményfeladási igazolás kézhezvételét követő tíz munkanapon belül a beszerzési platformon lévő fiókján keresztül nem erősíti meg a szabályszerű kézbesítést, illetve nem jelent problémát, a zentrada feltételezheti a szabályszerű kézbesítést. 
 5. Ha az árut nem lehet a vevőnek kézbesíteni és a szállítmányozó cég a szállított árut visszaküldi a beszállítónak, a vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit az áru vevőnek történő szállításának költségein felül.

§ 10 Árak és fizetési feltételek

 1. A beszerzési platformon szereplő valamennyi árajánlat nettó vagy - a vevő mindenkori általános forgalmi adójogosultságától és helyzetétől függően - a mindenkor hatályos törvényes általános forgalmi adóval növelt összegű. 
 2. Eltérő megállapodás hiányában a zentrada által az ajánlat benyújtására vonatkozó kérelemben megadott ár tartalmazza a zentrada által nyújtott valamennyi szolgáltatást és kiegészítő szolgáltatást, valamint valamennyi járulékos költséget (pl. megfelelő csomagolás, szállítási költségek, beleértve az esetleges szállítási és felelősségbiztosítást, vám- és egyéb díjakat és adókat). A választott fizetési módtól függően a vásárlót a fizetési műveletek járulékos költségei terhelhetik.
 3. Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás, valamint az Európai Unión kívüli székhelyű gyártóktól az Európai Unióba történő szállítás esetén egyedi esetekben további költségek merülhetnek fel, amelyek a vevőt terhelik. Ezek közé tartoznak például a behozatali vámok vagy adók (pl. vámok). A vevő alapvetően viseli az import összes költségét és kockázatát.


§ 11 Fizetési feltételek és fizetési módok

 1. A megállapított árat a vevőnek a megállapított járulékos költségekkel együtt előre meg kell fizetnie, kivéve, ha másként ajánlják fel. Az árengedmények és árcsökkentések a felek külön megállapodásán alapulnak.
 2. A zentrada különböző fizetési módokat és európai fizetési partnereket ajánl fel a vevőnek, miután a vevő megkapta a rendelési ajánlatot a beszerzési platformon. 
 3. A vevő csak jogilag megállapított vagy nem vitatott ellenkövetelések miatt jogosult beszámítási- és visszatartási jogokra, valamint a szerződés teljesítésének elmaradásával szembeni védelemre a zentrada-val szemben.


§ 12 Hibás szállítás

 1. Ha az áru hibás, a vevő a beszerzési platformon keresztül hozzáférhet a zentrada személyes ügyfélszolgálatához és a FairTrade szolgáltatási garanciához. Minden más tekintetben a vevő jogaira a törvényes rendelkezések vonatkoznak az áru lényeges hibái és jogcímhibái, valamint a zentrada egyéb kötelességszegései esetén, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezik.
 2. Amennyiben a minőségben nem állapodtak meg, a törvényi előírásoknak megfelelően kell megállapítani, hogy fennáll-e a hiba vagy sem (§ 434 Abs. 1 S. 2 és 3 BGB). A zentrada nem vállal felelősséget a gyártó vagy más harmadik fél által tett nyilvános nyilatkozatokért (pl. reklámnyilatkozatok), amelyekre a vevő nem hivatkozott a zentrada felé, mint a vásárlás szempontjából meghatározó paraméterre. A megkötött megállapodások ellenére a zentrada különösen nem vállal felelősséget azért, hogy az áru az EU jóváhagyáson kívül más országokban is jóváhagyással rendelkezik, és hogy az áru megfelel a rendeltetési ország országspecifikus szabványainak, regisztrációinak, előírásainak és illetékeinek, valamint a hasonló országspecifikus feltételeknek és követelményeknek, és azokat tartalmazza. Ugyanígy a zentrada nem vállal felelősséget a fordítási hibákért vagy hasonló, nem a zentrada-nak tulajdonítható pontatlan információkért vagy ábrázolásokért.
 3. A zentrada az eladott termékre vonatkozó, kifejezetten kiadott jótállás alapján a jótállási nyilatkozatban foglaltak szerint és a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek mellett vállal felelősséget. Ha a megrendelésben kifejezetten másként nem szerepel, a zentrada garantálja a teljesen működőképes és eredetileg csomagolt új árut, amely rendelkezik az összes leírt és mindenekelőtt a képen látható termékjellemzővel. Ugyanez vonatkozik a lehetséges választékokra is.
 4. Amennyiben az árukat nem Németországban, hanem egy másik európai országban lévő vevőnek szállítják, a zentrada nem lesz az áruk forgalmazója. 
 5. Abban az esetben, ha az áru hibás, a vevőnek a beszerzési platformon lévő fiókjának rendeléskezelésén keresztül "probléma jelentést" kell benyújtania a tranzakcióra vonatkozóan, hogy tájékoztassa a zentrada ügyfélszolgálatát. A kisebb reklamációkat a zentrada 5,- euró nettó áruértékig további egyeztetés nélkül elfogadja a vevő megfelelő igazolása esetén, a TroubleTicketben dokumentálva, és a vevő számláján a jövőbeni megrendelésekre vonatkozó kedvezményként írják jóvá. 
 6. A zentrada a probléma bejelentés kézhezvételét és a reklamáció elismerését követően a vevőnek egy jövőbeli megrendelésre bónuszt, jóváírást vagy utólagos kedvezményt biztosít. 
 7. A vevő csak akkor jogosult a zentrada-val szemben a hiányosságokkal kapcsolatos jogokra, ha a vevő eleget tett a törvényben előírt vizsgálati és értesítési kötelezettségének (§§ 377, 381 HGB), és a hibát dokumentumokkal vagy külön kérésre az áru zentrada költségén történő visszaküldésével bizonyítja. Abban az esetben, ha a hiba a szállításkor, az ellenőrzéskor vagy bármely későbbi időpontban válik nyilvánvalóvá, a vevő köteles azt a zentrada számára a beszerzési platformon lévő fiókjának rendeléskezelésén keresztül azonnal problémaként jelezni, megjelölve a hibát. A nyilvánvaló hibákat a vevőnek a szállítást követő két munkanapon belül, az ellenőrzés során fel nem ismerhető hibákat pedig a felfedezést követő ugyanezen időtartamon belül, de legkésőbb a küldeményfeladási igazolás kézhezvételét követő tíz munkanapon belül a beszerzési platformon lévő fiókjának rendeléskezelésén keresztül a konkrét hiba leírásával kell jeleznie a zentrada felé. Ha a vevő elmulasztja az áru megfelelő vizsgálatát és/vagy a hiba időben történő bejelentését, a zentrada felelőssége a nem, vagy nem időben bejelentett, vagy nem szabályszerűen bejelentett hibáért a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kizárt.
 8. Az elévülési idő az áru vevő részére történő átadásától számított 12 hónap. A vevő kártérítési- vagy a problémával kapcsolatban felmerülő költségeinek megtérítésére vonatkozó igényeinek elévülési idejére kizárólag a jelen ÁSZF 13. §-a irányadó.
 9. A vevő kártérítési- és költségtérítési igénye a hibák esetén is csak a jelen ÁSZF 13. §-a szerint áll fenn, egyébként pedig kizárt.


§ 13 Egyéb felelősség; kártérítési és költségtérítési igények

 1. Amennyiben a jelen ÁSZF-ből - beleértve az alábbi rendelkezéseket is - nem következik ellenkező értelmű rendelkezés, a zentrada a szerződéses és szerződésen kívüli kötelezettségek megszegése esetén a törvényi rendelkezések szerint felel.
 2. A zentrada - jogalapra való tekintet nélkül - szándékosság és súlyos gondatlanság esetén a vétkességen alapuló felelősség körében felel a károkért. Egyszerű gondatlanság esetén a zentrada a törvényes felelősségi korlátozásokra (pl. a saját ügyekben tanúsított kellő gondosság; jelentéktelen kötelezettségszegés) csak a következőkért felel
  a) az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő károkért,
  b) lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséből eredő károkért, amely alatt olyan kötelezettséget kell érteni, amelynek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelynek teljesítésére a szerződő partner rendszeresen számít és számíthat; ebben az esetben azonban a zentrada felelőssége az előre látható, tipikusan bekövetkező kár megtérítésére korlátozódik. Ezen igények elévülésére a törvényi rendelkezések az irányadók.
 3. A (2) bekezdésből eredő felelősségi korlátozások harmadik személyekre is vonatkoznak, valamint olyan személyek (javukra is) elkövetett kötelességszegése esetén, akiknek hibájáért a zentrada a jogszabályi rendelkezések szerint felelős. Ezek nem alkalmazandók, amennyiben a hibát csalárd módon eltitkolták, vagy az áru minőségére vonatkozó kifejezett garanciát vállaltak, valamint a vevőnek a termékfelelősségről szóló törvény szerinti követeléseire sem.
 4. A nem hibából eredő kötelezettségszegés miatt a vevő csak akkor jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, ha a zentrada felelős a kötelezettségszegésért. A vevő szabad felmondási joga kizárt. Minden más tekintetben a jogszabályi előfeltételek és jogkövetkezmények érvényesek.
 5. A vevő valamennyi követelése - a (2) bekezdés szerinti követelések kivételével - a dolog átadásától számított 12 hónap elteltével elévül.


§ 14 A tulajdonjog fenntartása a vállalkozókkal szemben

A zentrada jogosult a vevő esetleges számlavásárlási költségvetésének keretein belül követeléseit harmadik személyekre, különösen a Coface-ra engedményezni. Az alábbi megállapodás szerinti tulajdonjog-fenntartás az eladónak a vevővel szemben fennálló valamennyi, a szerződő felek között fennálló szállítási jogviszonyból eredő jelenlegi és jövőbeni követelésének biztosítására szolgál, beleértve az e szállítási jogviszonyra korlátozott folyószámla-jogviszonyból eredő egyenlegköveteléseket is.

 1. Az eladó által a vevőnek átadott áru az eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg az összes biztosított követelés teljes egészében ki nem fizetésre nem kerül. A továbbiakban a tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk és a tulajdonjog-fenntartással érintett áruk, amelyek e záradék szerint a helyükre lépnek, a továbbiakban: tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk.
 2. A vevő csak akkor jogosult a fenntartott árut rendes üzletmenet keretében továbbértékesíteni, ha ezennel az eladóra engedményezi a vevőkkel vagy harmadik személyekkel szemben a továbbértékesítésből eredő valamennyi követelését. Ha a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukat feldolgozatlanul vagy feldolgozás után, illetve a vevő kizárólagos tulajdonát képező tételekkel kombinálva adják el, a vevő ezennel a viszonteladásból eredő követelések teljes összegét az eladóra engedményezi. Ha a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut a vevő - a feldolgozás/összekapcsolás után az eladó tulajdonát nem képező áruval együtt értékesíti, a vevő a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru értékének erejéig a továbbértékesítésből eredő követeléseket minden járulékos joggal és elsőbbséggel engedményezi. Az eladó elfogadja az engedményezést. A vevő jogosult ezeket a követeléseket az engedményezés után is behajtani. Ez nem érinti az Eladó jogosultságát arra, hogy a követeléseket maga szedje be; az Eladó azonban vállalja, hogy nem szedi be a követeléseket mindaddig, amíg a Vevő megfelelően teljesíti fizetési és egyéb kötelezettségeit. Az eladó követelheti, hogy a vevő tájékoztassa őt az engedményezett követelésekről és azok kötelezettjeiről, adjon meg minden, a behajtáshoz szükséges információt, adja át a vonatkozó dokumentumokat, és tájékoztassa a kötelezetteket az engedményezésről.
 3. A tulajdonjog-fenntartással terhelt áru továbbértékesítése esetén a vevő már most biztosítékul engedményezi az eladóra a vevővel szemben - az eladónak a tulajdonjog-fenntartással terhelt áruban fennálló társtulajdona esetén a társtulajdoni hányad arányában - keletkező követelését. Ugyanez vonatkozik a fenntartott áruk helyébe lépő vagy a fenntartott árukkal kapcsolatban felmerülő egyéb követelésekre is, mint például biztosítási vagy kártérítési igények, veszteség vagy megsemmisülés esetén. Az eladó visszavonhatóan felhatalmazza a vevőt, hogy az eladóra engedményezett követeléseket saját nevében behajtsa. Az Eladó ezt a felhatalmazást csak megvalósítás esetén vonhatja vissza.
 4. Ha harmadik személyek a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukhoz - különösen lefoglalás útján - hozzáférnek, a Vevő köteles haladéktalanul értesíteni őket az Eladó tulajdonjogáról, és erről tájékoztatni az Eladót, hogy az Eladó érvényesíthesse tulajdonjogát. Ha a harmadik fél nem tudja megtéríteni az Eladónak az ezzel kapcsolatban felmerült bírósági vagy peren kívüli költségeket, a Vevő felel ezekért az Eladóval szemben.
 5. Az eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut, valamint az azokat helyettesítő tételeket vagy követeléseket kérésre saját belátása szerint kiadni, amennyiben azok értéke több mint 20%-kal meghaladja a biztosított követelések összegét.
 6. Ha az eladó a vevő szerződésszegése - különösen fizetési késedelem - esetén eláll a szerződéstől (realizációs esemény), az eladó jogosult a tulajdonjog fenntartása mellett az áru visszaszolgáltatását követelni, és a vevővel szembeni minden egyéb követelését esedékessé és kifizethetővé nyilvánítani. A beérkező kifizetéseket a BGB 366. § (2) bekezdésének megfelelően mindig a legrégebbi követeléssel szemben kell elszámolni.
 7. A vevő az eladó vételárkövetelésével szemben csak akkor számolhat el vagy érvényesíthet visszatartási jogot, ha a vevő ellenkövetelése nem vitatott vagy jogerős jogcím áll fenn. Ez a korlátozás nem vonatkozik a vevőnek az eladó fizetési igényével azonos szerződéses jogviszonyból eredő hibákból eredő követeléseire.
 8. A vevő viseli az eladó vagy olyan harmadik személy, akire a vevő követelést engedményezett, a sikeres behajtási eljárásból eredő és azzal összefüggésben felmerülő valamennyi díjat, költséget és kiadást.

4. fejezet Záró rendelkezések
§ 15 Jogválasztás és joghatóság

 1. A jelen ÁSZF-re, valamint a zentrada és a vevő közötti szerződéses viszonyra kizárólag a német jog irányadó, a nemzetközi egységes jog, különösen az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezménye kizárásával.
 2. A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvitára a zentrada würzburgi székhelye a kizárólagos - akár nemzetközi - joghatóság. A zentrada azonban minden esetben jogosult a jelen ÁSZF vagy előzetes egyedi megállapodás szerinti szállítási kötelezettség teljesítésének helyén vagy a vevő általános illetékességi helyén is pert indítani. Az irányadó törvényi rendelkezések, különösen a kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezések, nem érintik a jogszabályt.
 3. A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek módosítása vagy törlése nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a fenti rendelkezések valamelyike érvénytelennek bizonyulna. 

(Az eredeti német nyelvű változat csak az eredeti nyelven jogilag kötelező érvényű)

2021. május


Fair Trade Policy
Vagy
Adatvédelmi nyilatkozat


Trustpilot