Säker & rättvis online- och internationell B2B-handel för Leverantörer och Återförsäljare

B2B-E-handel ger betydande fördelar för alla handelspartners och erbjuder mindre köpare  processhanteringsfördelar och oändliga affärsmöjligheter. Båda Leverantören och Återförsäljaren kan  dra nytta av internethandel under säkra och rättvisa förhållanden. TradeSafe: s teknik och rättvisepolicy är bevisad av hundratusentals transaktioner sed 2012. Vänligen beakta/var medveten om våra 7 enkla regler under våran “policy”.

Logga inLäs policy

Fair Trade Policy

Med tanke på de enskilda TradeSafe-skiljeförfaranden i händelse av problem uppstår TradeSafe-konceptet - trots internationella rättsliga områden och gratis utarbetande av kontrakt i de allmänna villkoren - en rättvis handel och pålitliga handelsvillkor, som är anpassade till följande principer:

R1 - Bindande karaktär av löften och detaljer

Verifierbara löften och detaljer om produktkvalitet och funktionalitet, tillstånd för varor, tillgänglighet, kvantitet, leveranstid och avgifter är integrerade delar av avtalet och underkastas inte att de åsidosätts av Allmänna villkor eller andra villkor som inte uttryckligen dokumenteras. Ett undantag är reklam löften om "fri frakt". Detta kan avvisas av leverantören i sin offert för specialområden som öar eller bergsbyar med betydande skillnad i leveranskostnader.

R2 - Leveransdatum

Leveransdatum anses vara det exakta leveransdatumet hos köparen. De betraktas dock som icke-bindande tidsfrister för slutförande om de inte har bekräftats uttryckligen som fasta datum tidigare. Vid eventuell fördröjning av leveransen måste en gemensam tolerans tid iakttas. Om leverantören inte anger något leveransdatum antas varornas tillgänglighet och snabba leverans automatiskt. Leverantören, som anlitar speditören för leveransen, är helt ansvarig för leveransdatumet tills det första leveransförsöket har genomförts. Från en tidsavvikelse på mer än 5 arbetsdagar (med tanke på att en tillräcklig påminnelse skickades i tid) ska ett avdrag för kontrakts förpliktelser antas.

R3 - Produktkvalitet

Om inte annat uttryckligen anges av leverantören förutsätter TradeSafe alltid fullt funktionella, fabriksnya varor i sina originalförslutna förpackningar som bortskaffar alla beskrivna och avbildade produktegenskaper. Detsamma gäller för genomförbara sorteringar. Eventuella produkt avvikelser måste uttryckligen påpekas i erbjudandet.

R4 - Varumärken & rättigheter till försäljning

Inlämnande av offert på Zentrada och via TradeSafe bekräftar leverantören legitimiteten för varorna med avseende på paten och varumärkesrätt samt dennes rätt till försäljning på de angivna villkoren, båda, inom det rättsliga området för hans produktsortiment på zentrada och framför allt , i köparens hemland. Om det finns några försäljnings begränsningar för köparen måste det uttryckligen anges i erbjudandet.

R5 - Kommersiell handel

I grunden antar zentrada, TradeSafe och leverantören som är involverade i TradeSafe-processerna en transaktion mellan kommersiella parter för kommersiella ändamål. Alla former av verkställighet av konsumentlagen i enlighet med tysk eller europeisk lag är därför undantagna för privat motiverade inköp. Genom att använda zentrada och TradesSafe erkänner alla parter uttryckligen sin kommersiella status och ansvar. På samma sätt antar vi att köparen har rätt att utföra kommersiella avsiktsförklaringar.

R6 - Transportkostnader och problem

I allmänhet måste alla transportkostnader (utan tullklarering och tullar, om tillämpligt) specificeras och redovisas transaktionsbaserade i TradeSafe orderbehandling. Leverantören är skyldig för leverans till köparens leveransadress och är ansvarig för förlust eller skada på varorna under transporten. Tills det andra leveransförsöket har genomförts, är det inte tillåtet att ta ut några extra avgifter från köparen. Vid leverans är köparen ansvarig för omedelbar undersökning av varorna. Köparen har också en skyldighet att samarbeta för att reglera transportskador mellan leverantören och det transportföretag som anlitats av leverantören.

TradeSafe, Würzburg, November 9th, 2013
Hjälpcenter
ELLER
Så här funkar det