We value your privacy

Thank you for visiting the pages managed by zentrada.network. We value your privacy both as a member and as a visitor. Please read more on how we manage the data we collect and how we use it to improve your user experience.

Logga inRead Policy

Data Privacy Policy zentrada Europe GmbH & Co KG

We are pleased about your visit on our website, your interest in our company, our information services and services, as well as your possible membership as a buyer or supplier in the Europe-wide zentrada.network and the transaction-related use of TradeSafe, hereinafter simply called "use of zentrada".

The protection of your personal data during collection, processing and usage regarding your use of zentrada is important to us. For the provision of zentrada, the various services as well as the fulfilment of our contractual and legal obligations it is necessary to process personal data. In particular, the processing of transactions on zentrada and TradeSafe requires processing and passing on to service providers commissioned by us. In the following declaration we would like to inform you which personal data we collect and process for which purposes while you are using zentrada.

You are on an online offering of zentrada Europe GmbH & Co KG, 97084 Würzburg, Delpstraße 5, Germany, Phone: 0931-7833110, email: info@zentrada.de.

The legal basis of data protection are the General Data Protection Regulation (GDPR) by the EU and the Federal Data Protection Act (BDSG) in Germany.
The Data protection officer is Carsten Schloo, email: data-service@zentrada.com.

Sekretesspolicy för data zentrada Europe GmbH Co KGScope

Vi är glada över ditt besök på vår webbplats, ditt intresse för vårt företag, våra informationstjänster och tjänster, såväl som ditt möjliga medlemskap som köpare eller leverantör i det europeiska hela zentrada.network och den transaktionsrelaterade användningen av TradeSafe, nedan kallas helt enkelt "användning av zentrada".

Skyddet av dina personuppgifter under insamling, behandling och användning av din användning av zentrada är viktigt för oss.För att tillhandahålla zentrada, de olika tjänsterna samt uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter är det nödvändigt att behandla personuppgifter.I synnerhet kräver behandling av transaktioner på zentrada och TradeSafe behandling och vidarebefordran till tjänsteleverantörer som vi har beställt.I följande deklaration vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in och bearbetar för vilka ändamål du använder zentrada.Du är på ett onlineerbjudande av zentrada Europe GmbH & Co KG, 97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 32 b, Tyskland, Telefon: 0049-931-3598110, e-post: info@zentrada.de.
Den rättsliga grunden för dataskydd är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) av EU och Federal Data Protection Act (BDSG) i Tyskland.
Dataskyddsansvarig är Carsten Schloo, e-post data-service@zentrada.com
 

1. Definitioner

Personuppgifter
"Personuppgifter" beskriver all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom associering med en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsinformation, en online-identifierare eller en eller flera specifika egenskaper som uttrycker de fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Bearbetning
"Bearbetning" beskriver alla operationer eller serier av operationer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade procedurer i relation till personuppgifter, såsom insamling, organisation, arrangemang, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd, användning, avslöjande genom överföring , spridning eller någon annan form av tillhandahållande, försoning eller koppling, begränsning, radering eller förstörelse.

 

2. Typ av personuppgifter

Om du inte är medlem i zentrada, behandlar vi bara IP-adressen för din åtkomstenhet som du går in på vår webbplats.
Dessutom sätter vi eller tredjepartsleverantörer cookies på din åtkomstenhet.
En cookie är en liten fil som lagras på din dator och gör det möjligt att lagra enhetsspecifik och till enhetsrelaterad information.
Om du har fyllt i ansökningsformuläret för medlemskap eller ett kontaktformulär på vår webbplats kommer vi också att behandla dina personuppgifter som du anger i formuläret och alla efterföljande formulär (t.ex. under köpprocessen).
Som en del av medlemskapet samlar vi in -personliga klick-, val- och köpdata som används för att automatiskt beräkna produktrekommendationer och ge dig personlig support.
 

3. Användningsändamål

IP-adress

Vi integrerar olika tredjeparts tjänster och innehåll på vår webbplats för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra användningen av zentrada.Du kan ta reda på vad som finns i avsnitten 8,9,10 i denna sekretesspolicy.Integrationen kräver också att tredjepartsleverantörer av detta innehåll får användarnas IP-adress.Utan IP-adressen kan de inte skicka innehållet till webbläsaren för respektive användare.IP-adressen krävs därför för visning av detta innehåll.Vi gör allt för att endast använda sådant innehåll från sådana tredje parter som endast använder IP-adressen för leverans av innehållet.Vi har dock inget inflytande på detta om tredjepartsleverantörer också lagrar IP-adressen för andra ändamål, t.ex. för statistisk analys.Vi sparar bara din e-postadress om du är medlem och i samband med säkerhetsrelaterad dokumentation av viktiga processer.Den rättsliga grunden för behandling av IP-adressen är Art. 6 Para.1 f GDPR. zentradas legitima intresse för datainsamling följer av det faktum att vi behöver IP-adressen för att prestera och optimera våra erbjudanden.

Cookies

Cookies är små filer som gör det möjligt att lagra information som är specifik för enheten på användarens åtkomstenhet (t.ex. PC, smartphone, surfplatta).
Denna information används för användarvänlighet på webbplatser, så att din användning av zentrada är mer bekväm (t.ex. lagring av krypterad inloggningsdata (direkt inloggning), språkinställningar).
Dessutom kan cookies användas för att samla in statistiska uppgifter om webbplatsens användning, vilket tjänar till att förbättra och marknadsföra vår webbplats och erbjudande.Den rättsliga grunden för behandling av kakor är Art. 1 f GDPR. zentradas legitima intresse för datainsamling följer av det faktum att vi behöver cookies för direkt reklam och optimering av våra erbjudanden.

Personuppgifter tillhandahållna i formulär

Om du anger personuppgifter i formulären på vår webbplats och skickar dem till oss beror syftet med databehandling av respektive formulär.Om du använder ett kontaktformulär bearbetar vi dina personuppgifter endast för att behandla din direkta begäran.Om du registrerar dig för ett medlemskap på zentrada och därmed samtycker till kunskapen och godkännandet av våra villkor och integritetspolicy, använder vi dina uppgifter för att tillhandahålla vår tjänst inom det obestämda medlemskapet.Dessa tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, kundservice, produktrekommendationer, e-postmeddelanden och transaktionsförberedelse och avveckling via TradeSafe.Personuppgifterna och kommunikationen som ges i offert- och orderprocessen kommer att behandlas för dem och lagras i enlighet med lagliga skyldigheter.

Den rättsliga grunden för insamling av uppgifter är Art. 6 paras. 1 a,b och f GDPR. Vårt legitima intresse för datainsamling i den mening som avses i Art.6 para. 1f GDPR följer av det faktum att vi bara kan behandla din begäran med dina personuppgifter.Dessutom använder vi dina data för att anpassa och förbättra din interaktion med zentrada.

Användningsbeteende/Följder

beteendedata som samlas in som en del av ditt medlemskap (klick-, välj- och köpdata) används anonymt för beräkning av produktrekommendationer för att kunna rekommendera dig och andra medlemmar de mest framgångsrika produkterna och leverantörerna.Dessutom beräknar vi en användar- och intresseprofil från dina beteendedata för att kunna erbjuda dig personliga rekommendationer.Denna information lagras under en begränsad period för att underlätta ditt arbete genom att ha en historik för personlig användning.

Den rättsliga grunden för behandling av beteendedata är Art. 1 f GDPR. zentradas legitima intresse för datainsamling följer av det faktum att vi behöver datan för direkt reklam och optimering av våra erbjudanden.

 

4. Bearbetningstid

För teknisk drift av våra webbplatser lagrar vi kontinuerligt din IP-adress.Om vi ​​inte längre behöver det för dessa ändamål raderas det omedelbart.All information som du anger i våra webbformulär (t.ex. registreringsdata, medlemsuppgifter) för att få och inom ramen för ditt medlemskap kommer att lagras på zentrada under ditt medlemskap.Externa kontaktförfrågningar kommer att raderas efter 12 månader.

Du har rätt att begära radering eller anonymisering, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.Alla transaktionsdata, såväl som chattdokumentationer, lagras för lagligt föreskrivna lagringsskyldigheter.Efter utgången av eventuella lagringsperioder görs alla transaktionsuppgifter anonyma och används uteslutande för statistiska ändamål.Om tredjepartsleverantörer bearbetar IP-adresser och rörelsedata med hjälp av cookies har vi inget inflytande på behandlingsvaraktigheten.En länk till sekretesspolicyn för tredje part finns under "Google Analytics Remarketing".

5. Databehandling och överföring under transaktionsbehandling

zentrada och TradeSafe tillåter dig att beställa produkter till grossistpriser på plattformen.I samband med transaktionshantering behandlas personuppgifter vid olika punkter och vidarebefordras till tjänsteleverantörer och leverantörer, t.ex. namn och leveransadress till rederiet.Vidaregången tjänar uteslutande till fullbordandet av dina beställningar och personligt stöd under ditt medlemskap.

Leverantör på zentrada

Som en del av inledandet av kontraktet i TradeSafe-offert- och orderprocessen kommer dina personuppgifter (t.ex. namn, företag, adress, UID) att vidarebefordras till leverantören av varorna på zentrada.Detta sker endast om du har skickat en offertförfrågan till denna leverantör och endast används för transaktionsutförande.Leverantörens användning av denna information i reklamändamål är inte tillåtet.

Kundtjänstleverantör

Som en del av transaktionssupport och medlemsservice kommer dina personuppgifter att ses av anställda eller tjänsteleverantörer i ditt land för att erbjuda dig personlig kundservice på ditt språk.Dessa tjänsteleverantörer har ett nära kontraktsförhållande med zentrada, vilket begränsar och övervakar databehandling och överföring.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är Art. 1 a,b GDPR. Bearbetning och vidarebefordran av data tjänar uppfyllandet av ett kontrakt inom ramen för medlemskapet eller transaktionsbehandlingen.

Tjänsteleverantör för transaktionsbehandling

I samband med transaktionshantering överförs delar av dina personuppgifter till betaltjänster (t.ex. PayPal), transportföretag (t.ex. UPS) och inspektionsorgan (Europeiska kommissionen - moms).Vidarebefordran tjänar uppfyllandet av kontraktet för transaktionsbehandling eller är nödvändigt för att uppfylla juridiska skyldigheter.

Tjänsteleverantör för teknisk behandling

För att erbjuda dig och alla andra besökare och medlemmar av zentrada vår tjänst, beställer vi en IT-tjänsteleverantör som tar hand om vår programmering, databaser och servrar.Under sitt arbete har leverantören tillgång till dina personuppgifter, men ingen information skickas vidare.
 

6. Nyhetsbrev och andra informationstjänster

Ett medlemskap i zentrada.network inkluderar webbtjänster samt ett antal individualiserade informationstjänster som ger dig personlig information och erbjudanden via e-post.För detta ändamål använder vi uppgifterna i registreringsformuläret för att skicka information via e-post.Dessa är en viktig tjänst i ditt medlemskap och informerar regelbundet om nya erbjudanden, trender och leverantörer på zentrada.För godkännande av våra nyhetstjänster använder vi det dubbla opt-in-förfarandet med registrering för medlemskap; e-postadressen aktiveras därför endast efter att du klickade på aktiveringsmeddelandet för ditt medlemskap.

Du kan återkalla ditt samtycke till att använda din e-postadress för att få nyhetsbrev och produktrekommendationer när som helst.Återkallandet kan ske via en länk i nyhetsbrev, produktrekommendationer och varningar.Dessutom kan du redigera dina inställningar för alla nyhetstjänster i ditt MyZentrada-konto under Info och tjänster i ”Ställ in informationstjänster”.

Din e-postinformation skickas inte till tredje part eller leverantörer.Detta undantar endast partnerföretag som ansvarar för den tekniska behandlingen av nyhetsbrevssändningen eller för att sända företag som informerar dig om mottagandet av paket- eller palleveranser.I dessa fall är emellertid omfattningen av den överförda informationen begränsad till det erforderliga minimum.

7. Cookies

Allmänt
Vi erbjuder vissa webbplatsfunktioner som endast är tillgängliga genom användning av denna teknik.Användare kan när som helst påverka användningen av cookies och blockera, radera eller inaktivera dem om deras webbläsare, installerade applikation eller enhet stöder detta.Se inställningarna för din webbläsare eller enhet för mer information och instruktioner om att blockera, ta bort eller inaktivera den här tekniken.Dock är användningen och i synnerhet användarkomforten utan cookies starkt begränsad.Cookies används huvudsakligen för att spara användarspecifika inställningar, till exempel språkval och inloggningsdata, som annars skulle behöva fråga varje gång du besöker vår webbplats.

7.1. Spårning av webbsidor med Google Analytics
Zentrada-webbplatserna använder webbanalystjänsten Google Analytics.Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade cookies, som de lagrar på din dator, för att analysera användningen av en webbplats.Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.Genom att anonymisera din IP-adress på denna webbplats kommer Google emellertid att reducera din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som ingår i avtalet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det lagras.Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och sedan lagras där i en förkortad och anonymiserad form.Google använder denna information på uppdrag av zentrada för att utvärdera dess användning, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning.Dessa analyser tjänar uteslutande till förbättring av vårt erbjudande och funktion på vår webbplats och tjänster.Cookies lagras i högst 2 år och löper ut automatiskt.

Lagring av cookies kan förhindras genom motsvarande inställning av din webbläsarprogramvara; men vi vill påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på zentrada-marknaden i sin fulla utsträckning.Istället har du också möjlighet att förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av denna webbplats (inklusive IP-adress).För att göra detta, ladda ner och installera webbläsarens plugin från denna {1>länk<1}.Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk.En opt-out cookie är inställd som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics

7.2. Google Analytics-ommarknadsföring
Denna webbplats använder retargeting-tekniker från Google.Leverantör är Google Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Detta gör att vi kan rikta in besökare på vår webbplats med personlig, intressebaserad reklam.Annonseringen visas med hjälp av en cookie-baserad analys av användnings- och surfbeteende, som vi vet inte lagrar några personuppgifter.För att möjliggöra personlig reklam lagras en cookie på din dator eller mobilenhet för att samla in anonym information om användarnas intressen.

Cookies lagras på din enhet under 60 dagar.Du har möjlighet att permanent invända mot användningen av cookies för ommarknadsförings-ändamål genom att inaktivera den intressebaserade annonseringen från Google {3>här<3}. here.

7.3. Google AdWords konverteringsspårning
Denna webbplats använder Google Adwords konverteringsspårning för att mäta framgången av våra annonseringsinsatser.
Provider is Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.


Om ett specifikt mål ("Konvertering") uppnås på vår webbplats - t.ex. en registrering till zentrada.network - mäter Google detta.Därför kan Google mäta hur ofta ett specifikt mål uppnås.Dessutom ansluter Google denna konvertering till en tidigare klickad annons för att redovisa framgången.Den cookie som sparar dina annonsklick lagras i högst 90 dagar på din enhet.

7.4. Zendesk livechatt
Denna webbplats använder livechatten av zendesk Inc.1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA.När du har startat en chatt sparar zendesk en cookie i din webbläsare för att låta kundtjänstens representant stödja dig personligen och känna igen dig vid ditt nästa besök.Cookien stannar kvar på enheten i ett år.Observera att livechatten av Zendesk endast kan användas om du tillåter cookies.
 

8. Integration av tredje parts-tjänster och innehåll

zentrada använder ett antal tjänster för att göra webbplatsens drift så användarvänlig som möjligt och för att stödja dig i dess användning.I detta sammanhang är tredjepartsinnehåll, till exempel videor från YouTube eller produktbilder från externa bildserver, också integrerade i detta onlineerbjudande.Detta förutsätter alltid att leverantörerna av detta innehåll (nedan kallat "tredjepartsleverantörer") är medvetna om användarens IP-adress.

CloudImage.io

Erbjudandet på zentrada-marknaden innehåller produktbilder som levereras av leverantören av webbhotelltjänsten Cloud Image så snabbt som möjligt och optimerad för slutanordningen.Visningen av dessa bilder kräver att IP-adressen överförs till Cloud Image så att bilderna kan levereras till användaren.Överföringen av IP-adressen är därför nödvändig för att kunna uppleva erbjudandet på zentrada.

Bildserver-leverantör

Dessutom innehåller erbjudandet på zentrada också produktbilder som levereras direkt från produktleverantörens bildserver.Visningen av dessa bilder kräver också att IP-adressen överförs till bildservern så att bilderna kan levereras till användaren.

zendesk chatt

zentrada använder en extern livechatt från zendesk för att ge sina användare råd när de använder webbplatsen.Leverantören är zendesk Inc. 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA.

För att bättre och mer personligt svara på förfrågningar från zentrada-medlemmar överför vi en del av de medlemsuppgifter som du tillhandahåller oss till zendesk.Uppgifterna (t.ex. namn, IP-adress) kommer endast att användas för intern behandling av dina chattmeddelanden.
 

9. Kommentarer och betyg

Tänk på följande anmärkningar när du skriver kommentarer och utvärderingar om produkter, leverantörer och transaktioner.Användare som skickar kommentarer och betyg släpper dem för anonym publicering.Kommentarerna används för att förbättra vårt erbjudande och leverantörshantering, dessutom fungerar de som ett hjälpmedel för andra medlemmar i nätverket.
 

10. Invändningsrätt

Du har rätt att när som helst invända mot de personuppgifter som behandlas på grundval av Art.1 f GDPR, om det finns skäl till invändningen till följd av din särskilda situation.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam när som helst och av någon anledning.

11. Återkallelse, ändringar, korrigeringar och uppdateringar

Du har rätt att få information om dina personuppgifter som lagras och behandlas på zentrada gratis.Vänligen gör en ansökan till vår kundtjänst eller din kontohanterare.Om du har gett ditt samtycke har du dessutom rätten att återkalla det.Vi vill påpeka att en återkallelse inte ändrar lagligheten i behandlingen som givits förrän återkallelsen (ingen retroaktiv effekt av återkallelsen).

Vidare har du rätt till korrigering, överföring, blockering eller radering eller till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, särskilt när det gäller överföring till tredje part.
 

12. Överklaganderätt

De har rätt att klaga till de behöriga myndigheterna för dataskydd i motiverade fall.
 

13. Ansvarigt kontor

Den avdelning som ansvarar för dataskydd är:
zentrada Europe GmbH Co. KG
Delpstraße 5
D-97084 Würzburg
Phone: 0049 (0) 931-35981-60
info@zentrada.eu

Dataskyddsansvarig: Carsten Schloo, zentrada Europe GmbH Co. KG, Delpstraße 5, D-97084 Würzburg, data-service@zentrada.com

Detta är en översättning av den juridiskt bindande sekretesspolicyn på tyska.
Help Center
OR
How it works