Onze service standaard van vertrouwen in nationale en internationale groothandelszaken

De internetgroothandel biedt aanzienlijke voordelen voor alle handelspartners.
zentrada verbindt een groot aantal handelaars met vooraanstaande leveranciers uit heel Europa en kent uiteraard alle problemen en verstoringen die in het dagelijkse zakenleven niet altijd kunnen worden vermeden.
De TradeSafe-technologie en ons Fair Trade Servicebeleid hebben zich sinds 2012 bewezen bij honderdduizenden groothandelstransacties. Zie onze 7 eenvoudige principes en waardeproposities voor fairtrade transacties en BtoB aankopen via zentrada.

LoginLees het beleid

Fair Trade Service Policy

Zelfs als u met een groot aantal leveranciers werkt. Nu gaan alle betalingen en facturen via zentrada. De mogelijkheid van trouble en service tickets en onze account teams in 7 landen en 10 talen biedt u de service en zekerheid voor pan-Europese wholesale business van elke omvang met centrale eerlijke algemene voorwaarden en onze centrale waarde propositie.

R1: Het bindende karakter van toezeggingen en informatie.

Aantoonbare toezeggingen en informatie over kwaliteit van het product en functionaliteit, beschikbaarheid, aantallen, levertijden en de kosten maken deel uit van het contract en kan niet worden gekwalificeerd door algemene voorwaarden en overige niet uitdrukkelijk gedocumenteerde convenanten.
Een uitzondering vormt het aanbod "franco huis levering". De leverancier kan bij het uitbrengen van de offerte, voor buitengebieden zoals eilanden en bergdorpen met behoorlijk afwijkende transpotkosten, afwijken van dit aanbod.

R2: Levertermijnen

Levertermijnen zijn de uitleveringstermijnen naar de inkoper, worden echter als vrijblijvende leveringsdatum geinterpreteerd, tenzij uitdrukkelijk als vaste afleverdatum bevestigd. Bij een eventuele vertraging is een gemiddelde tolerantie te betrachten. Indien door de aanbieder geen afleverdatum genoemd wordt, wordt van de actuele beschikbaarheid en tijdige levering uitgegaan.
De verantwoordelijkheid voor de levertermijn ligt, tot het 1e afleverpoging, volledig bij de aanbieder, die de transportonderneming de opdracht tot levering verstrekt.
Vanaf een levertijdafwijking van meer dan 5 werkdagen mag, bij een tijdige aanmanning, uitgegaan worden van een contractuele leveringsvertraging.

R3: Kwaliteit van het product

Zover door de aanbieder niet uitdrukkelijk aangegeven, gaat TradeSafe uit van volledig functionerende en origineel verpakte nieuwe producten, die over alle omschreven en, vooral, middels een foto, aangegeven product eigenschappen beschikken. Ditzelfde geldt voor mogelijke assorti aanbiedingen. Bestaande en/of mogelijke afwijkingen dienen in de aanbieding expliciet en uitdrukkelijk te worden vermeld.

R4: Merken en verkoop/distributierechten

Met de aanbieding uit zentrada en de afgegeven bestelofferte via TradeSafe bevestigd de aanbieder de rechtmatigheid van de goederen volgens het Merkenrecht en Gebruiksmodel (Gebrauchsmuster), alsmede zijn rechten om de producten te mogen verkopen tegen de genoemde voorwaarden binnen het rechtsgebied van zijn productaanbieding op zentrada en in het bijzonder in het handelsland van de inkoper. Indien voor de inkoper bepaalde verkoopbeperkingen zouden gelden dan dienen deze uitdrukkelijk in de aanbieding kenbaar te worden gemaakt.

R5: Commerciële handel

In principe gaat zentrada, TradeSafe en de aanbieder, in de orderafhandeling via TradeSafe uit van een transactie tussen commerciële partijen met een zakelijk doel.
Elke vorm van inroepen van het Consumentenrecht in Nederland en/of het Europese gebied wordt, ook indien er sprake zou zijn van een privé, niet zakelijke aankoop, uitgesloten. Alle partijen verklaren, met het gebruik van zentrada en TradeSafe uitdrukkelijk hun zakelijke commerciële status en handelen. Hetzelfde geldt voor het aannemen dat elke partij handelsbevoegd is binnen zijn/haar onderneming.

R6: Transportkosten en -problemen

In principe dienen in het TradeSafe-ordersysteem alle transportkosten (exclusief douane afhandelingskosten en importkosten) genoemd te worden en via de TradeSafe-transactie afgerekend te worden.
De aanbieder is verantwoordelijk voor de juiste levering, en aansprakelijk voor het verlies en/of schade van de producten tijdens het transport. Aan de inkoper mogen, tot de 2e afleverpoging, geen extra kosten worden berekend .
De inkoper is verantwoordelijk voor het direct controleren van de producten op transportschade bij de levering en heeft een medewerkingsplicht bij de regulering van transportschade tussen de leverancier en de transporteur.

TradeSafe, Würzburg, 25 maart 2021


Hulpcentrum
OF
Hoe werkt TradeSafe