Wij waarderen uw privacy

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de pagina's die zentrada.network beheert. Wij waarderen uw privacy als lid en als bezoeker. Lees meer over hoe wij de informatie die wij van u verzamelen beheren en hoe wij deze gebruiken om uw ervaring te verbeteren.

LoginLees het beleid

Gegevensbeschermingsverklaring zentrada Europe GmbH & Co KG

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website, uw interesse in ons bedrijf, onze informatiediensten en diensten, evenals uw mogelijke lidmaatschap als inkoper en leverancier in het Europa-brede zentrada.netwerk en het transactie-gerelateerd gebruik van TradeSafe, hierna eenvoudig aangeduid als "gebruik van zentrada”.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gebruik van zentrada is belangrijk voor ons. Voor het leveren van zentrada, de diverse diensten en gebruiksservices alsmede het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. In het bijzonder de verwerking van transacties op zentrada en TradeSafe vereist verwerking en doorgifte aan onze dienstverleners. In de volgende verklaring willen we u informeren welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken en voor welke doeleinden terwijl u zentrada gebruikt.

U bent op een online aanbod van zentrada Europe GmbH & Co KG, 97084 Würzburg, Delpstraße 5, Duitsland, Telefoon +49-931-3598110, info@zentrada.de.

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is de EU-privacybeschermingsverordening (DSGVO) en de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG).
Privacybeschermingsfunctionaris is Carsten Schloo, e-mail data-service@zentrada.com.

1. Definities

Persoonlijke gegevens

"persoonsgegevens": betreft elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder in samenhang met een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

Verwerking

"verwerking": elke bewerking of reeks van bewerkingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, organiseren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 

2. Aard van de persoonsgegevens

Als u geen lid bent van zentrada, verwerken wij bij een bezoek aan onze website alleen het IP-adres van uw toegangsapparaat waarmee u onze website bezoekt. Daarnaast stellen wij of externe leveranciers cookies in op uw toegangsapparaat. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee toegang kan worden verkregen tot specifieke informatie met betrekking tot het apparaat.

Als u het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap of een contactformulier op onze website hebt ingevuld, verwerken wij ook uw persoonlijke gegevens die u in het formulier en alle volgende formulieren invult (bijv. tijdens het aankoopproces). Als onderdeel van het lidmaatschap verzamelen wij persoonlijke klik-, pick- en aankoopgegevens, die automatisch berekende productaanbevelingen zijn en worden gebruikt voor uw persoonlijke ondersteuning.
 

3. Gebruiksdoeleinden

IP-adres

Wij integreren verschillende diensten en content van derden op onze website om onze diensten te leveren en het gebruik van zentrada te verbeteren. Wat dit is, leest u in hoofdstuk 8, 9, 10 van deze Privacyverklaring. De integratie veronderstelt ook dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. Wij stellen alles in het werk om alleen dergelijke inhoud te gebruiken van dergelijke derden die het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Wij hebben hier echter geen invloed op als derden het IP-adres ook voor andere doeleinden opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Wij slaan uw e-mailadres alleen op als u lid bent en in het kader van veiligheidsrelevante documentatie van belangrijke processen.De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Het rechtmatige belang van zentrada bij het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat wij het IP-adres nodig hebben voor de uitvoering en optimalisering van onze aanbiedingen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om informatie specifiek op te slaan op het apparaat van de gebruiker (bijv. PC, smartphone, tablet). Deze gegevens worden gebruikt voor de gebruiksvriendelijkheid van websites, zodat het gebruik van zentrada (bijv. opslag van versleutelde logingegevens (direct inloggen), taalinstellingen). Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website, wat dient om onze website en ons aanbod te verbeteren en te promoten.

De wettelijke basis voor de verwerking van cookies is art. 6 lid 1 f DSGVO. zentrada's legitieme belang voor het verzamelen van gegevens volgt uit het feit dat we cookies nodig hebben voor directe reclame en optimalisatie van onze aanbiedingen.

Persoonlijke gegevens die u in onze formulieren invult

Als u via de formulieren op onze website persoonlijke gegevens invoert en aan ons toestuurt, hangt het doel van de gegevensverwerking af van het betreffende formulier. Als u gebruik maakt van een contactformulier, verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen om uw directe aanvraag te verwerken. Als u een lidmaatschap op zentrada afsluit en dus ook akkoord gaat met de kennis en aanvaarding van onze voorwaarden en privacy verklaring, gebruiken wij uw gegevens om onze dienst te verlenen in het kader van het onbeperkte lidmaatschap. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, klantenservice, productaanbevelingen, e-mailmeldingen en transactievoorbereiding en -afwikkeling via TradeSafe. De persoonlijke gegevens en communicatie die in het kader van het aanvraag- en bestelproces worden verstrekt, zullen hiervoor worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), b) en f), van het DSGVO. Ons rechtmatig belang bij gegevensverzameling in de zin van art. 6 lid 1f DSGVO vloeit voort uit het feit dat wij uw aanvraag alleen met uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Wij gebruiken uw gegevens ook om uw persoonlijke aanbod op zentrada aan te passen en te verbeteren.

Gebruiksgedrag/trends

De bewegingsgegevens die worden verzameld als onderdeel van uw lidmaatschap (klik-, pick- en aankoopgegevens) worden anoniem gebruikt voor de berekening van productaanbevelingen om succesvolle producten en leveranciers aan u en andere leden te kunnen aanbevelen. Daarnaast berekenen wij aan de hand van uw bewegingsgegevens een gebruikers- en interesseprofiel om u persoonlijk advies te kunnen geven. Deze gegevens worden voor een beperkte periode opgeslagen om het u gemakkelijker te maken uw werk te doen met persoonlijke gebruikshistorie.

De wettelijke basis voor de verwerking van cookies is art. 6 lid 1 f DSGVO. Het rechtmatige belang van zentrada voor het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat wij de gegevens nodig hebben voor directe reclame en optimalisatie van onze aanbiedingen.
 

4. Duur van de verwerking

Voor de technische werking van ons aanbod slaan wij uw IP-adres continu op. Als we het voor deze doeleinden niet langer nodig hebben, zal het onmiddellijk worden verwijderd. Alle gegevens die u in onze webformulieren invult (bijv. registratiegegevens, lidmaatschapsgegevens) om en in het kader van uw lidmaatschap te verkrijgen, worden voor de duur van uw lidmaatschap op zentrada opgeslagen. Externe contactverzoeken worden na 12 maanden verwijderd. U hebt het recht om verwijdering of anonimisering aan te vragen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hierboven. Alle transactiegegevens en chatdocumentaties worden opgeslagen met het oog op de wettelijk voorgeschreven bewaarverplichtingen. Na het verstrijken van de bewaartermijnen worden alle transactiegegevens anoniem gemaakt en uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

Als externe leveranciers IP-adressen en bewegingsgegevens met behulp van cookies verwerken, hebben wij geen invloed op de duur van de verwerking. Onder "Google Analytics Remarketing" vindt u een link naar de privacyverklaring van de externe aanbieder.

5. Gegevensverwerking en -overdracht tijdens transactieverwerking

Via zentrada en TradeSafe kunt u via het platform groothandel producten bestellen tegen de aangegeven prijzen. Bij de verwerking van transacties worden persoonsgegevens op verschillende plaatsen verwerkt en aan dienstverleners en leveranciers doorgegeven, bijvoorbeeld naam en afleveradres aan het transportbedrijf. De overdracht dient uitsluitend voor de uitvoering van de opdrachten en de persoonlijke ondersteuning in uw lidmaatschap.

Leverancier bij zentrada

Als onderdeel van het initiëren van het contract in het TradeSafe aanvraag- en orderproces, worden uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, bedrijf, adres, btw) doorgegeven aan de leverancier van de goederen binnen zentrada. Dit gebeurt alleen als u een verzoek hebt ingediend bij deze leverancier en wordt alleen gebruikt voor het uitvoeren van transacties. Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden door de leverancier is uitgesloten.

Dienstverlener voor klantenservice

Als onderdeel van transactieondersteuning en klantenservice worden uw persoonlijke gegevens bekeken door zentrada-medewerkers of service dienstverleners in uw land om u een persoonlijke klantenservice in uw taal te bieden. Deze dienstverleners hebben een nauwe contractuele relatie met zentrada, die de verwerking en overdracht van gegevens beperkt en bewaakt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a) en b), van het DSGVO. De verwerking en doorgifte van gegevens strekt tot nakoming van een overeenkomst in het kader van lidmaatschaps- of transactieverwerking.

Dienstverlener voor transactieverwerking

In het kader van de verwerking van transacties worden delen van uw persoonsgegevens doorgegeven aan betalingsdiensten (bv. PayPal), transportbedrijven (bv. UPS) en inspectiediensten (Europese Commissie - btw). De overdracht dient ter nakoming van het contract voor transactieverwerking of is noodzakelijk voor de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Dienstverlener voor technische verwerking

Om u en alle andere bezoekers en leden van zentrada onze dienst aan te bieden, geven wij opdracht aan een IT-dienstverlener die onze programmering, databases en servers verzorgt. In het kader van haar werkzaamheden heeft zij toegang tot uw persoonsgegevens, maar deze worden niet doorgegeven.
 

6. Nieuwsbrieven en andere informatiediensten

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor de verzending van nieuwsbrieven en productaanbevelingen te allen tijde intrekken. De herroeping kan plaatsvinden via een link in de nieuwsbrieven, productaanbevelingen en waarschuwingen. Daarnaast kunt u uw instellingen voor alle nieuwsservices in uw MyZentrada-account bewerken onder Info & Services in Information Services.

In deze omgeving worden uw e-mailgegevens niet doorgegeven aan derden of aan providers. Uitgezonderd zijn alleen partnerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische verwerking van de nieuwsbrief verzending of aan logistieke bedrijven die u informeren over de ontvangst van pakket- of palletleveringen. In deze gevallen is de reikwijdte van de ingediende gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.

7. Cookies

Algemeen

Wij bieden bepaalde websitefuncties die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van deze technologie. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies te allen tijde beïnvloeden en blokkeren, verwijderen of deactiveren als hun browser, geïnstalleerde applicatie of apparaat dit ondersteunt. Raadpleeg de instellingen van uw browser of apparaat voor meer informatie en instructies over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van deze technologie. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en in het bijzonder het gebruiksgemak zonder cookies zeer beperkt is. Cookies worden voornamelijk gebruikt om gebruikersspecifieke instellingen op te slaan, zoals taalkeuze- en inloggegevens, die anders bij elk bezoek aan onze website moeten worden opgevraagd.

7.1. Websitetracking met Google Analytics
De zentrada-websites gebruiken functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die het op uw computer opslaat om het gebruik van een website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Door uw IP-adres op deze website te anonimiseren, zal Google echter uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verminderen voordat het wordt opgeslagen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort en geanonimiseerd opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens zentrada om het gebruik ervan te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Deze analyses dienen uitsluitend ter verbetering van ons aanbod en de werking van onze website en diensten.
De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard en worden na afloop automatisch verwijderd.

Het opslaan van cookies kan worden voorkomen door de overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de zentrada marketplace volledig kunt gebruiken. U hebt ook de mogelijkheid om het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van IP-adres) te voorkomen. download en installeer hiervoor de browserplugin via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: 

Google Analytics deactiveren

7.2. Google Analytics Remarketing
Deze website maakt gebruik van retargeting technologieën van Google. Aanbieder is Google Inc. 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Hierdoor kunnen bezoekers van onze website, gericht met gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclama, worden benaderd. De reclame wordt weergegeven aan de hand van een cookie-gebaseerde analyse van het gebruik en het surfgedrag, die, voor zover ons bekend is, geen persoonlijke gegevens opslaat. Om gepersonaliseerde reclame mogelijk te maken, wordt op uw computer of mobiele apparaat een cookie opgeslagen om anonieme gegevens over de interesses van gebruikers te verzamelen.

De cookie wordt 60 dagen lang op uw apparaat opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies voor remarketing door het deactiveren van interest-based advertising door Google hier.

7.3 Google Adwords Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van utilliza Google Adwords Conversion Tracking om het succes van onze reclame-inspanningen te meten. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Na bepaalde doelprestaties op onze website ("conversies") - bijv. registratie in het zentrada-kopersnetwerk - wordt deze doelprestatie door Google vastgelegd. Google kan dus het aantal doelprestaties meten. Daarnaast zal Google toewijzen welke advertenties eerder zijn aangeklikt en dus bepalend waren voor het behalen van de doelstellingen op basis van eerder ingestelde cookies. De Cookie voor het bewaren van de aangeklikte advertentie wordt maximaal 90 dagen op hun apparatuur bewaard.

7.4 Zendesk Live Chat
Deze website maakt gebruik van de live chat van zendesk Inc. 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Met uw toestemming kan zendesk een cookie in uw browser opslaan om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de site en om persoonlijk advies te geven aan de supervisor. De cookie wordt gedurende 1 jaar op uw toestel bewaard. Houd er rekening mee dat zendesk's Live Chat alleen kan worden gebruikt met uw toestemming om cookies te gebruiken.

 

8. Integratie van diensten en inhoud van derden

zentrada maakt gebruik van een aantal diensten om de werking van de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u te ondersteunen in het gebruik ervan. In deze context wordt ook inhoud van derden, zoals video's van YouTube of productafbeeldingen van externe beeldservers, in dit onlineaanbod geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "externe aanbieders" genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist.

CloudImage.io

Het aanbod op de zentrada marktplaats bevat productafbeeldingen die zo snel mogelijk door de imagehostingprovider Cloud Image worden geleverd en geoptimaliseerd voor het eindapparaat. De weergave van deze beelden vereist dat het IP-adres wordt overgedragen aan Cloud Image, zodat de beelden kunnen worden afgeleverd aan de gebruiker. Om toegang te krijgen tot de zentrada-website is de overdracht van het IP-adres dus noodzakelijk.

Leveranciers-Image-Server

Daarnaast bevat het aanbod op zentrada ook productafbeeldingen die direct vanaf de image servers van de productaanbieders worden aangeleverd. Voor de weergave van deze beelden is het ook nodig dat het IP-adres naar de image server wordt overgedragen, zodat de beelden aan de gebruiker kunnen worden afgeleverd. Om toegang te krijgen tot de zentrada-website is de overdracht van het IP-adres dus noodzakelijk.

zendesk Chat

zentrada gebruikt een externe live chat van zendesk om haar gebruikers te adviseren tijdens het gebruik van de website. Aanbieder is zendesk Inc. 1019 Market St.

San Francisco, CA 94103, USA.

Om beter en persoonlijker te kunnen reageren op verzoeken van zentrada-leden, dragen wij een deel van de lidmaatschapsgegevens die zij aan ons verstrekken over aan zendesk. De overdracht vindt alleen plaats na een chatverzoek van uw kant en de gegevens (bijv. naam, IP-adres) worden uitsluitend gebruikt voor de interne verwerking van uw chatberichten.
 

9. Commentaar en Opmerkingen

Houd rekening met de volgende opmerkingen bij het schrijven van opmerkingen en evaluaties over producten, leveranciers en transacties. Gebruikers die opmerkingen en beoordelingen indienen, geven deze vrij voor anonieme publicatie. De commentaren zullen worden gebruikt om ons aanbieding en leveranciersmanagement te verbeteren, daarnaast zullen zij andere leden van het netwerk helpen.

10. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 sub f DSGVO als er op grond van uw specifieke situatie bezwaar bestaat.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde en om welke reden dan ook bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame.
 

11. Intrekking, wijzigingen, correcties en updates

U heeft recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt op zentrada. Gelieve een aanvraag in te dienen bij onze klantenservice of bij uw accountmanager. Bovendien heeft u, als u uw toestemming heft gegeven, het recht deze in te trekken. We willen erop wijzen dat een intrekking de rechtmatigheid van de verleende verwerking niet verandert tot de intrekking (geen terugwerkende kracht van de intrekking).

Bovendien heeft u recht op correctie, overdracht, blokkering, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot de overdracht aan derden.
 

12. Recht van beroep

U heeft het recht om in gerechtvaardigde gevallen een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor privacybescherming.
 

13. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instatie met betrekking tot privacybescherming is:
zentrada Europe GmbH & Co. KG
Delpstraße 5
D-97084 Würzburg

Telefoon:  085-0477765 (NL)
service@zentrada.nl

Privacybeschermingsfunctionaris is Carsten Schloo, zentrada Europe GmbH & Co. KG, Delpstraße 5, D-97084 Würzburg, data-service@zentrada.com
Vertaling uit de juridisch bindende versie in het Duits.
Hulpcentrum
OF
Hoe het werkt